Leiv Kjell Ødegård

Denne siden viser opplysninger om Leiv Kjell Ødegård fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leiv Kjell Ødegård
NSD id-nummer: 10216
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Flystøykommisjonen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1981 1981
1982 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1983 Flystøykommisjonen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1981 1983
1987 Utvalg til å utrede Luftfartsverkets hovedoppgaver Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Rådgiver 1987
1988 Utvalg til å utrede Luftfartsverkets hovedoppgaver Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Rådgiver 1987