Erik Boe

Denne siden viser opplysninger om Erik Boe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Boe
NSD id-nummer: 10236
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Delegering klage på vedtak etter Samferdselsloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Førsteamanuensis 1981 1981
1982 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Førsteammanuensi 1982
1983 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 220 Førsteamanuensis 1983
1984 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 220 Førsteamanuensis 1983
1985 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 220 Førsteamanuensis 1983
1985 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 220 Førsteamanuensis 1985
1986 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 220 Professor 1983
1986 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 220 Professor 1985
1987 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Professor 1987
1987 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Nestleder I statsråd 220 Professor 1983 1987
1988 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Professor 1987
1988 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 220 Professor 1988
1989 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Professor 1987 1989
1989 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 220 Professor 1988
1990 Utvalg som skal utrede bruk og utlevering av personopplysninger Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 220 Professor 1989
1990 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 220 Professor 1988
1991 Utvalg som skal utrede bruk og utlevering av personopplysninger Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 220 Professor 1989
1991 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 220 Professor 1988
1992 Utvalg som skal utrede bruk og utlevering av personopplysninger Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 220 Professor 1989
1992 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 220 Professor 1988
1993 Utvalg som skal utrede bruk og utlevering av personopplysninger Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 220 Professor 1989
1993 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 220 Professor 1988
1994 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 220 Professor 1988
1995 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 220 Professor 1988
1996 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 220 Professor 1988
1997 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 220 Professor 1988