Arnfinn Øen

Denne siden viser opplysninger om Arnfinn Øen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnfinn Øen
NSD id-nummer: 10237
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Delegering klage på vedtak etter Samferdselsloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1987 Ruteplanutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1987
1987 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1987
1988 Ruteplanutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1987
1988 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1987
1989 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1987
1989 Ruteplanutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1987
1990 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1987
1990 Ruteplanutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1987
1990 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1991 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1987
1991 Ruteplanutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1987
1991 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1992 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1987
1992 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1993 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1987
1993 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1994 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1995 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1996 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1997 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990