Grete Faremo

Denne siden viser opplysninger om Grete Faremo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Grete Faremo
NSD id-nummer: 102425
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styre for statens investeringsfond for næringsvirksomhet 301 Konserndirektør
2002 Statseierskapsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Konserndirektør
2002 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Konserndirektør
2002 Styret for Statnett SF Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 301 Konserndirektør
2003 Styre for statens investeringsfond for næringsvirksomhet Konserndirektør
2003 Statseierskapsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Konserndirektør
2003 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Konserndirektør
2003 Styret for Statnett SF Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Konserndirektør