Gunnar Apeland

Denne siden viser opplysninger om Gunnar Apeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar Apeland
NSD id-nummer: 10244
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 226 Direktør 1981 1981
1983 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 226 Direktør 1981
1984 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 226 Direktør 1981
1985 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 226 Direktør 1985
1986 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 226 Direktør 1985
1987 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 226 Direktør 1985
1988 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 226 Direktør 1985
1989 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 226 Direktør 1985