Bodhild Fisknes

Denne siden viser opplysninger om Bodhild Fisknes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bodhild Fisknes
NSD id-nummer: 102448
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 220 Ekspedisjonssjef
2002 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan 220 Ekspedisjonssjef
2003 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Ekspedisjonssjef
2003 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Ekspedisjonssjef
2005 Koordineringsutvalget for EØS-saker 220 Ekspedisjonssjef
2005 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 220 Ekspedisjonssjef
2006 Koordineringsutvalget for EØS-saker 220 Ekspedisjonssjef
2006 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 220 Ekspedisjonssjef
2007 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 220 Ekspedisjonssjef
2008 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 220 Ekspedisjonssjef
2009 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 220 Ekspedisjonssjef
2010 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 220 Ekspedisjonssjef
2011 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 220 Ekspedisjonssjef
2012 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 220 Ekspedisjonssjef
2013 Koordineringsutvalget for EØS-saker 220 Ekspedisjonssjef
2013 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 220 Ekspedisjonssjef