Kjersti Flåthen

Denne siden viser opplysninger om Kjersti Flåthen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjersti Flåthen
NSD id-nummer: 102484
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Underdirektør
2002 Importrådet for landbruksvarer 301 Underdirektør
2002 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan 301 Underdirektør
2003 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Underdirektør
2003 Importrådet for landbruksvarer Underdirektør
2003 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Underdirektør
2004 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Underdirektør
2004 Importrådet for landbruksvarer Underdirektør
2005 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Underdirektør
2005 Importrådet for landbruksvarer 301 Underdirektør
2006 Importrådet for landbruksvarer 301 Underdirektør
2007 Importrådet for landbruksvarer 301 Underdirektør
2008 Importrådet for landbruksvarer 301 Underdirektør
2009 Importrådet for landbruksvarer 301 Underdirektør