Helge Aske

Denne siden viser opplysninger om Helge Aske fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helge Aske
NSD id-nummer: 10250
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1981 1981
1983 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981
1984 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981
1987 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1986
1987 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1988 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1986
1988 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1987
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1987
1990 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1986 1990
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1987 1990
1992 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1993 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1994 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1994 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1986 1994
1995 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1996 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1992 1996
1997 Importrådet for landbruksvarer Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1996