Grethe Fossli

Denne siden viser opplysninger om Grethe Fossli fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Grethe Fossli
NSD id-nummer: 10252
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Organisasjonssekretær 1981 1981
1983 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Organisasjonssekr 1981
1984 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Organisasjonssekr 1981
1988 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Organisasjonsse 1988
1989 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Organisasjonsse 1988
1990 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Organisasjonsse 1988
1991 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Organisasjonsse 1988
1992 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Organisasjonsse 1988
1992 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Organisasjonsse 1991
1993 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Stortingsrepresentant 1991 1993
1994 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 220 Stortingsrepresentant 1991
1995 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 220 Stortingsrepresentant 1991