Roar Flåthen

Denne siden viser opplysninger om Roar Flåthen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Roar Flåthen
NSD id-nummer: 102595
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 604 Nestleder
2002 Statseierskapsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 604 Nestleder
2002 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 604 Nestleder
2003 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Nestleder
2003 Statseierskapsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder
2004 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Nestleder
2004 Statseierskapsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder
2005 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 604 Nestleder
2005 Tariffnemnda Andre oppgaver 604 Nestleder
2006 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 301 Nestleder
2006 Tariffnemnda Andre oppgaver 301 Nestleder
2006 Styret for Innovasjon Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Nestleder