Astrid Turi Gaup

Denne siden viser opplysninger om Astrid Turi Gaup fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Astrid Turi Gaup
NSD id-nummer: 1026
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 2011 Reineier 1980 1980
1981 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2011 1981 1981
1983 Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 2011 Reineier 1980
1984 Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 2011 Reineier 1980
1984 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2011 Reineier 1981
1985 Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 2011 Reineier 1980
1985 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2011 Reineier 1981