Eystein Gjelsvik

Denne siden viser opplysninger om Eystein Gjelsvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eystein Gjelsvik
NSD id-nummer: 102641
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 213 Økonomisk Rådgiver
2002 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 213 Økonomisk Rådgiver
2003 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Økonomisk Rådgiver
2003 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Økonomisk Rådgiver
2004 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Økonomisk Rådgiver
2006 Lotterinemnda Klage- eller ankeinstans 213 Økonomisk Rådgiver
2006 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 213 Økonomisk Rådgiver
2007 Lotterinemnda Klage- eller ankeinstans 213 Økonomisk Rådgiver
2007 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 213 Økonomisk Rådgiver
2008 Lotterinemnda Klage- eller ankeinstans 213 Økonomisk Rådgiver
2008 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 213 Økonomisk Rådgiver