Rolf G. Andresen

Denne siden viser opplysninger om Rolf G. Andresen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolf G. Andresen
NSD id-nummer: 10269
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Underdirektør 1981 1981
1981 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1103 Underdirektør 1981 1981
1983 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Underdirektør 1981
1983 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Underdirektør 1981
1984 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Underdirektør 1981
1984 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Underdirektør 1981
1985 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Underdirektør 1981
1985 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Underdirektør 1981
1986 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Avdelingsdirektør 1981
1986 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Avdelingsdirektør 1981
1987 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Avdelingsdirekt 1981
1987 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Avdelingsdirekt 1981
1988 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Avdelingsdirekt 1981
1988 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Avdelingsdirekt 1981
1989 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Avdelingsdirekt 1981
1989 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Avdelingsdirekt 1981
1990 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Avdelingsdirekt 1981
1990 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Avdelingsdirekt 1981
1991 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Avdelingsdirekt 1981
1991 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Avdelingsdirekt 1981
1992 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Avdelingsdirekt 1981
1992 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Avdelingsdirekt 1981
1993 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Avdelingsdirekt 1981
1993 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Avdelingsdirekt 1981
1994 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Avdelingsdirekt 1981
1994 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Avdelingsdirekt 1981
1995 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Avdelingsdirekt 1981
1995 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Avdelingsdirekt 1981
1996 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Avdelingsdirekt 1981
1996 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Avdelingsdirekt 1981
1997 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Avdelingsdirekt 1981