Kjell Grønnevet

Denne siden viser opplysninger om Kjell Grønnevet fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Grønnevet
NSD id-nummer: 102931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap 216 Avdelingsdirektør
2003 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Avdelingsdirektør
2004 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Avdelingsdirektør