Torstein Opheim

Denne siden viser opplysninger om Torstein Opheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torstein Opheim
NSD id-nummer: 10294
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Statskonsulent 1981 1981
1981 Kartrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Statskonsulent 1981 1981
1983 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1983 1983
1983 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1981
1984 Bransjerådet for trelastindustrien Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 301 Underdirektør 1984
1984 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1984
1984 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1983
1984 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1981
1985 Bransjerådet for trelastindustrien Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 301 Underdirektør 1984
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1985
1985 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1984
1985 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1983
1985 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1981
1986 Bransjerådet for trelastindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1984
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1985 1986
1986 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1984 1986
1986 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1983
1986 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1981 1986
1987 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1983 1987
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1985 1990
1990 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1984 1990
1992 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Underdirektør 1992
1993 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Underdirektør 1992
1994 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1994
1995 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1994
1996 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Direktør 1994
1997 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Direktør 1994 1997