Ayse Bulak Hagelia

Denne siden viser opplysninger om Ayse Bulak Hagelia fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ayse Bulak Hagelia
NSD id-nummer: 102983
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ 301 Fagsjef
2002 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Fagsjef
2002 Importrådet for landbruksvarer 301 Fagsjef
2003 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Fagsjef
2003 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Fagsjef
2003 Importrådet for landbruksvarer Fagsjef
2004 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Fagsjef
2005 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ 301 Fagsjef