Peter A. Gullestad

Denne siden viser opplysninger om Peter A. Gullestad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Peter A. Gullestad
NSD id-nummer: 103084
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 1201 Fiskeridirektør
2002 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder 1201 Fiskeridirektør
2002 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Fiskeridirektør
2003 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Fiskeridirektør
2003 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Fiskeridirektør
2003 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fiskeridirektør
2004 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Fiskeridirektør
2004 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Fiskeridirektør
2004 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fiskeridirektør
2005 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 1201 Fiskeridirektør
2005 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder 1201 Fiskeridirektør
2005 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Fiskeridirektør
2006 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 1201 Fiskeridirektør
2006 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Fiskeridirektør
2007 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 1201 Fiskeridirektør
2007 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Fiskeridirektør
2008 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 1201 Fiskeridirektør
2009 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 1201 Fiskeridirektør
2010 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 1201 Fiskeridirektør
2011 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 1201 Fiskeridirektør
2012 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 1201 Fiskeridirektør
2013 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 1201 Fiskeridirektør