Svein I. Gjedrem

Denne siden viser opplysninger om Svein I. Gjedrem fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein I. Gjedrem
NSD id-nummer: 103094
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Valutarådet Rådgivende organ Leder 217 Sentralbanksjef
2002 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 217 Sentralbanksjef
2003 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Sentralbanksjef
2004 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Sentralbanksjef
2005 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 217 Sentralbanksjef
2006 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 217 Sentralbanksjef
2007 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 217 Sentralbanksjef
2008 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 217 Sentralbanksjef
2009 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 217 Sentralbanksjef
2010 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 217 Sentralbanksjef