Edel Hætta Eriksen

Denne siden viser opplysninger om Edel Hætta Eriksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Edel Hætta Eriksen
NSD id-nummer: 1032
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2011 Førstekonsulent 1966 1980
1980 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2011 1977
1981 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2011 Rektor 1981 1981
1984 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2011 Førstekonsulent 1984
1985 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2011 Daglig Leder 1984
1986 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2011 Daglig Leder 1984
1987 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2011 Daglig Leder 1984