Bo Wingård

Denne siden viser opplysninger om Bo Wingård fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bo Wingård
NSD id-nummer: 10342
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 220 Fagsjef 1981 1981
1983 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder I statsråd 220 Fagsjef 1981 1983
1986 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1986
1987 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1986
1988 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1986
1989 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1986
1990 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1986
1991 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1986 1991