Eva Paaske

Denne siden viser opplysninger om Eva Paaske fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eva Paaske
NSD id-nummer: 10345
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Interdepartementalt utviklingstiltak mot forurensning fra veitrafikken Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1981 Komite for forskning og utvikling av bølgeenergi Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1983 Interdepartementalt utviklingstiltak mot forurensning fra veitrafikken Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1981
1983 Komite for forskning og utvikling av bølgeenergi Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1981 1983