Rolv Hellesylt

Denne siden viser opplysninger om Rolv Hellesylt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolv Hellesylt
NSD id-nummer: 103545
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 219 Pensjonist
2003 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Pensjonist
2004 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Pensjonist
2005 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 219 Pensjonist
2006 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 219 Pensjonist