Magne Raundalen

Denne siden viser opplysninger om Magne Raundalen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Magne Raundalen
NSD id-nummer: 10359
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Barneombudets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Amanuensis 1981 1981
1983 Barneombudets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Amanuensis 1981
1984 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Amanuensis 1984
1984 Barneombudets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Amanuensis 1981
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Amanuensis 1984
1985 Barneombudets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Amanuensis 1981
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Amanuensis 1984
1987 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Amanuensis 1984 1987
1996 Faggruppe om krigs- og voldsleketøy Leder Av departement 1201 Psykolog 1996
1997 Faggruppe om krigs- og voldsleketøy Leder Av departement 1201 Psykolog 1996