Eli Bergan

Denne siden viser opplysninger om Eli Bergan fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eli Bergan
NSD id-nummer: 10365
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Siv.Ing. 1981 1981
1983 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Sivilingeniør 1981
1985 Kontaktutvalget for forbrukerinformasjon Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 219 Direktør 1983
1986 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Direktør 1986
1987 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Direktør 1986
1988 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Direktør 1986
1989 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Direktør 1986
1990 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Direktør 1986