Ole Petter Giving

Denne siden viser opplysninger om Ole Petter Giving fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Petter Giving
NSD id-nummer: 10367
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 219 Forhandlingskonsulent 1981 1981
1984 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 219 Forhandlingskonsu 1984
1985 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 219 Forhandlingskonsu 1984