Ingeborg Webster

Denne siden viser opplysninger om Ingeborg Webster fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingeborg Webster
NSD id-nummer: 10369
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1981 1981
1986 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1986
1987 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1986
1988 Pasienterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byrettsdommer ( 1987
1988 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byrettsdommer ( 1986
1988 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Byrettsdommer ( 1988
1989 Pasienterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byrettsdommer ( 1987
1989 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Byrettsdommer ( 1977 1989
1990 Pasienterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byrettsdommer 1987
1990 Styret for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Byrettsdommer 1990
1990 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Byrettsdommer 1990
1990 Styret for Radiumhospitalets apotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Byrettsdommer 1990
1991 Pasienterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byrettsdommer 1987
1991 Styret for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Byrettsdommer 1990
1991 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Byrettsdommer 1990 1991
1991 Styret for Radiumhospitalets apotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Byrettsdommer 1990
1992 Pasienterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byrettsdommer 1987
1992 Styret for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Byrettsdommer 1990
1992 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Byrettsdommer 1990 1992
1992 Styret for Radiumhospitalets apotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Byrettsdommer 1990 1993
1993 Styret for Rikshospitalets apotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 301 Byrettsdommer 1993
1993 Styret for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Byrettsdommer 1990
1993 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Leder Av departement 301 Byrettsdommer 1990 1993
1993 Styret for Radiumhospitalets apotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Byrettsdommer 1990 1993
1994 Styret for Rikshospitalets apotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 301 Byrettsdommer 1993
1994 Styret for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Byrettsdommer 1990
1995 Styret for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Byrettsdommer 1990