Roger Trygve Gunnarson

Denne siden viser opplysninger om Roger Trygve Gunnarson fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Roger Trygve Gunnarson
NSD id-nummer: 10377
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1981 1981
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Byråsjef 1973 1982
1982 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1976 1982
1983 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1976 1983
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Byråsjef 1973 1984
1984 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1976 1984
1986 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Byråsjef 1973 1986
1986 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1976 1986
1987 Inntektsutjamningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1987
1988 Inntektsutjamningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1987
1988 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1976 1988
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Byråsjef 1973 1989
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Byråsjef 1973 1990
1991 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Medlem og sekretær I statsråd 301 Byråsjef 1973 1992
1992 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Byråsjef 1973 1992
1992 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1992
1993 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byrisjef 1992
1994 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Byrisjef 1973 1994