Elisabeth Wille

Denne siden viser opplysninger om Elisabeth Wille fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Elisabeth Wille
NSD id-nummer: 10386
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1981 1981
1983 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1981
1984 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1981
1985 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1981 1985
1990 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1990
1991 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1990 1991
1994 Styret for Statnett SF Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1994
1995 Styret for Statnett SF Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1994
1996 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1996
1996 Styret for Statnett SF Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1994 1996
1997 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1996