Liv Jorunn Ørbeck

Denne siden viser opplysninger om Liv Jorunn Ørbeck fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Liv Jorunn Ørbeck
NSD id-nummer: 10388
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Statsautorisert Revisor 1981 1981
1983 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Statsautorisert R 1981 1983
1985 Styret i Statens Filmsentral Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Statsautorisert R 1985
1986 Styret i Statens Filmsentral Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Statsautorisert R 1985
1987 Styret i Statens Filmsentral Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Statsautorisert 1985
1988 Styret i Statens Filmsentral Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Statsautorisert 1985
1989 Styret i Statens Filmsentral Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Statsautorisert 1985 1989
1991 Styret i Statens Filmsentral Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Statsautorisert 1985 1991