Helge Aarseth

Denne siden viser opplysninger om Helge Aarseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helge Aarseth
NSD id-nummer: 10391
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Advokat 1981 1981
1983 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Advokat 1981
1984 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Advokat 1981
1985 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Advokat 1981 1985
1989 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Advokat 1981 1989
1993 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Leder I statsråd 1502 Advokat 1981 1993