Tor Bergsmo

Denne siden viser opplysninger om Tor Bergsmo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Bergsmo
NSD id-nummer: 10398
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1866 Direktør 1981 1981
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1866 Direktør 1981 1981
1982 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1866 Direktør 1981 1982
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1866 Direktør 1981
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1866 Direktør 1981
1986 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1866 Direktør 1981 1986