Elisabeth A. Nilsen

Denne siden viser opplysninger om Elisabeth A. Nilsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Elisabeth A. Nilsen
NSD id-nummer: 10400
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 805 Kontordame 1981 1981
1982 Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 805 Husmor 1981 1982
1986 Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 805 Husmor 1981 1986
1988 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 805 Varaordfører 1988
1989 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 805 Varaordfører 1988
1990 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 805 Varaordfører 1988