Bjørg Moen

Denne siden viser opplysninger om Bjørg Moen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørg Moen
NSD id-nummer: 10408
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem 214 Konsulent 1981 1981
1983 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av andre 214 Konsulent 1981
1984 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av andre 214 Konsulent 1981
1992 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1992
1993 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1992
1994 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Ridgiver 1992
1995 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1992
1996 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1992
1997 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1992