Erling Holmeset jr.

Denne siden viser opplysninger om Erling Holmeset jr. fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erling Holmeset jr.
NSD id-nummer: 104113
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 1601 Økonomisjef
2002 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ 1601 Økonomisjef
2003 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Økonomisjef
2003 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Økonomisjef
2004 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Økonomisjef
2004 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Økonomisjef
2005 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 1601 Økonomisjef
2005 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ 1601 Økonomisjef
2006 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 1601 Økonomisjef
2007 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 1601 Økonomisjef
2008 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 1601 Økonomisjef
2009 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 1601 Økonomisjef
2010 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 1601 Økonomisjef
2011 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 1601 Økonomisjef
2012 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 1601 Økonomisjef
2013 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 1601 Økonomisjef