Ellinor Houm

Denne siden viser opplysninger om Ellinor Houm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ellinor Houm
NSD id-nummer: 104142
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Kriminalomsorgens utdanningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Regiondirektør
2002 Fengselsskolens aspirantnemnd Rådgivende organ 219 Regiondirektør
2002 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans 219 Regiondirektør
2003 Kriminalomsorgens utdanningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Regiondirektør
2003 Fengselsskolens aspirantnemnd Rådgivende organ Regiondirektør
2003 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Regiondirektør
2004 Kriminalomsorgens utdanningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Regiondirektør
2004 Fengselsskolens aspirantnemnd Rådgivende organ Regiondirektør
2004 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Regiondirektør
2005 Kriminalomsorgens utdanningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Regiondirektør
2005 Fengselsskolens aspirantnemnd Rådgivende organ 219 Regiondirektør
2005 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans 219 Regiondirektør
2006 Kriminalomsorgens utdanningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Regiondirektør
2006 Fengselsskolens aspirantnemnd Rådgivende organ 219 Regiondirektør
2006 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans 219 Regiondirektør
2007 Kriminalomsorgens utdanningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Regiondirektør
2007 Fengselsskolens aspirantnemnd Rådgivende organ 219 Regiondirektør
2008 Kriminalomsorgens utdanningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Regiondirektør
2008 Fengselsskolens aspirantnemnd Rådgivende organ 219 Regiondirektør
2009 Kriminalomsorgens utdanningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Regiondirektør
2009 Fengselsskolens aspirantnemnd Rådgivende organ 219 Regiondirektør
2010 Fengselsskolens aspirantnemnd Rådgivende organ 219 Regiondirektør
2011 Fengselsskolens aspirantnemnd Rådgivende organ 219 Regiondirektør