Terje Risholm

Denne siden viser opplysninger om Terje Risholm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Terje Risholm
NSD id-nummer: 10421
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1815 Gårdbruker 1981 1981
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1815 Gårdbruker 1981
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1815 Gardbruker 1981
1987 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1815 Statssekretær 1987
1988 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1815 Statssekretær 1987
1989 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1815 Statssekretær 1987
1990 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1815 Statssekretær 1987
1991 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1815 Statssekretær 1987
1992 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1815 Regionsjef 1987
1993 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1815 Regionsjef 1987
1994 Styret for Høgskolen i Nesna Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1815 Daglig Leder 1994
1994 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1815 Daglig Leder 1987
1995 Styret for Høgskolen i Nesna Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1815 Daglig Leder 1994
1995 Utvalg for distriktstiltak i landbruket Rådgivende organ Leder Av departement 1815 Daglig Leder 1993
1995 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1815 Daglig Leder 1987
1996 Styret for Høgskolen i Nesna Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1815 Daglig Leder 1994
1996 Utvalg for distriktstiltak i landbruket Rådgivende organ Leder Av departement 1815 Daglig Leder 1993
1996 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1815 Daglig Leder 1987
1997 Styret for Høgskolen i Nesna Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1815 Daglig Leder 1994
1997 Utvalg for distriktstiltak i landbruket Rådgivende organ Leder Av departement 1815 Daglig Leder 1993 1997