Lars Eivind Haartveit

Denne siden viser opplysninger om Lars Eivind Haartveit fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars Eivind Haartveit
NSD id-nummer: 104218
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 219 Sjeføkonom
2002 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ 219 Sjeføkonom
2003 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Sjeføkonom
2003 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Sjeføkonom