Kirsten Tegle Bryne

Denne siden viser opplysninger om Kirsten Tegle Bryne fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kirsten Tegle Bryne
NSD id-nummer: 10423
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1121 1981 1981
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1121 Student 1981
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1121 Student 1981
1987 Inntektsutjamningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 123 Førstekonsulent 1987
1988 Inntektsutjamningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 123 Førstekonsulent 1987
1992 Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 123 Avdelingssjef 1992
1993 Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 123 Avdelingssjef 1992
1994 Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 123 Avdelingssjef 1992
1995 Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 123 Avdelingssjef 1992
1996 Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 123 Avdelingssjef 1992
1997 Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 123 Avdelingssjef 1992