Bjørn Iversen

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Iversen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Iversen
NSD id-nummer: 104252
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Bioteknologinemnda Rådgivende organ 529 Gårdbruker
2002 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ 529 Gårdbruker
2003 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Gårdbruker
2003 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ Gårdbruker
2004 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ Gårdbruker
2005 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ 529 Gårdbruker