Ellen Jacobsen

Denne siden viser opplysninger om Ellen Jacobsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ellen Jacobsen
NSD id-nummer: 104259
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ 219 Produksjonssekretær
2002 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Produksjonssekretær
2003 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Produksjonssekretær
2003 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Produksjonssekretær
2004 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Produksjonssekretær
2004 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Produksjonssekretær
2005 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ 219 Produksjonssekretær
2005 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Produksjonssekretær
2006 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ 219 Produksjonssekretær
2006 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Produksjonssekretær
2007 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Produksjonssekretær
2008 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Produksjonssekretær
2009 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Produksjonssekretær
2010 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Produksjonssekretær
2011 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Produksjonssekretær