Ragnar Hodne

Denne siden viser opplysninger om Ragnar Hodne fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ragnar Hodne
NSD id-nummer: 104314
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Seniorrådgiver
2003 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Seniorrådgiver
2004 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Seniorrådgiver
2005 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Seniorrådgiver
2006 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Seniorrådgiver
2007 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Seniorrådgiver
2008 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Seniorrådgiver
2009 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Seniorrådgiver
2010 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Seniorrådgiver
2011 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Seniorrådgiver
2012 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Seniorrådgiver
2013 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Seniorrådgiver