Knut Hove

Denne siden viser opplysninger om Knut Hove fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Hove
NSD id-nummer: 104371
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ 215 Professor
2003 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ Professor
2004 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ Professor
2005 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ 215 Professor
2007 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 215 Professor
2008 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 215 Professor
2009 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 215 Professor