Turid Hundstad

Denne siden viser opplysninger om Turid Hundstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Turid Hundstad
NSD id-nummer: 104385
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Direktør
2002 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 301 Direktør
2002 Lotterinemnda Klage- eller ankeinstans 301 Direktør
2002 Styret for Norsk filmfond Andre oppgaver Nestleder 301 Direktør
2003 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Direktør
2003 Lotterinemnda Klage- eller ankeinstans Direktør
2003 Styret for Norsk filmfond Andre oppgaver Nestleder Direktør