Sigurd K. Hille

Denne siden viser opplysninger om Sigurd K. Hille fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigurd K. Hille
NSD id-nummer: 104388
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ 1201 Disponent
2003 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Disponent
2004 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Disponent
2005 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ 1201 Disponent
2006 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ 1201 Disponent
2007 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ 1201 Disponent
2008 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ 1201 Disponent
2009 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ 1201 Disponent