Astrid Holtan

Denne siden viser opplysninger om Astrid Holtan fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Astrid Holtan
NSD id-nummer: 104466
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 219 Avdelingsdirektør
2003 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Avdelingsdirektør
2004 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Avdelingsdirektør
2010 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 219 Avdelingsdirektør
2011 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 219 Avdelingsdirektør
2012 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 219 Avdelingsdirektør
2013 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 219 Avdelingsdirektør