Peder Andreas Berg

Denne siden viser opplysninger om Peder Andreas Berg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Peder Andreas Berg
NSD id-nummer: 10448
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Ihle-utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1981
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 625 Byråsjef 1983
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 625 Byråsjef 1983
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 625 Byråsjef 1983
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 625 Byråsjef 1983
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 625 Byråsjef 1983 1984
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 625 Byråsjef 1983
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 625 Byråsjef 1985
1985 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 625 Byråsjef 1985
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 625 Byråsjef 1985 1986
1986 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 625 Byråsjef 1985 1986
1986 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 625 Byråsjef 1983 1986
1987 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 625 Spesialrådgiver 1987
1987 Inntektsutjamningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 625 Spesialrådgiver 1987
1987 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket Vanlig medlem Av departement 625 Spesialrådgiver 1986
1988 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 625 Spesialrådgiver 1987
1988 Inntektsutjamningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 625 Spesialrådgiver 1987
1988 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket Vanlig medlem Av departement 625 Spesialrådgiver 1986
1989 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 625 Avdelingsdirekt 1987
1990 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 625 Avdelingsdirekt 1985 1990
1990 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 625 Avdelingsdirekt 1987
1991 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 625 Avdelingsdirekt 1991
1992 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 625 Avdelingsdirekt 1991
1993 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 625 Avdelingsdirekt 1991