Johan Jernsletten

Denne siden viser opplysninger om Johan Jernsletten fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johan Jernsletten
NSD id-nummer: 1046
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig medlem 2025
1986 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig medlem 2025 Rektor
1987 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig medlem 2025 Rektor
1988 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig medlem 2025 Rektor
1989 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig medlem 2025 Rektor
1989 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2025 Rektor 1989
1990 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2025 Rektor 1989
1990 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 2025 Rektor 1990
1991 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2025 Lærer 1989
1991 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 2025 Lærer 1990
1992 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2025 Lærer 1989
1992 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 2025 Lærer 1990
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 2025 Lærer 1989 1993
1993 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 2025 Lærer 1990
1994 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 2025 Lærer 1990