Søren Kleppe

Denne siden viser opplysninger om Søren Kleppe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Søren Kleppe
NSD id-nummer: 10461
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1103 Securityleder 1981 1981
1983 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Securityleder 1981
1984 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Securityleder 1981