Sverre Børli

Denne siden viser opplysninger om Sverre Børli fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sverre Børli
NSD id-nummer: 10464
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Oberst I 1981 1981
1983 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Oberst I 1981
1984 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Oberst I 1981
1985 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Oberst I 1981
1986 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Fhv. Oberst I 1981
1987 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Fhv. Oberst I 1981
1988 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Fhv. Oberst I 1981
1989 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Oberst I 1981
1990 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Oberst I 1981
1991 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Oberst I 1981
1992 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Oberst I 1981
1993 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Oberst I 1981
1994 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Oberst I 1981
1995 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Oberst I 1981
1996 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Oberst I 1981