Arne B. Hønningstad

Denne siden viser opplysninger om Arne B. Hønningstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne B. Hønningstad
NSD id-nummer: 104724
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap 219 Byråsjef
2003 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Byråsjef